lördag 28 april 2007

Mona Sahlin..du får mej till att må illa (varning starka bilder för den känslige)


Mona Sahlin,du kallar Sverigedemokraterna för kvinnofientliga för att dom vill sänka aborttiden till 12 veckor vilket är en anpassning till övriga Europa. Du sa följande i debatten på Tv:
"
Sverigedemokraterna är både kvinnofientliga och främlingsfientliga. Ni vill begränsa rätten till abort"
Ja Mona, jag är då kvinnofientlig med stolthet!! Men vad är du då? ta och titta på bilderna som gör Sd till "kvinnofientliga enligt dej!! Du får mej till att må illa... Gå in på MROs hemsida men jag varnar för oerhört vidriga bilder...sådana bilder som får åtminstone mej att vara "kvinnofientlig" i Mona Sahlins värld. Har alla "lika värde"? men inte dom ofödda????Humanism..för vem? Det är lätt att vräka ur sej dumheter i en debatt på Tv4 om tex aborter, det är ju bara ett ord...men om man visade upp verkligheten bakom ordet "abort" och "aborttid" i samma veva som man kväser ut ord som "kvinnokränkande" , ja då blir detta ord på 5 bokstäver rent ut sagt VIDRIGT! Hur tänker socialdemokrater och andra 18 månaders abort lovers egentligen?

Ella Bohlin hur var det nu igen med vänsterextremistvåldet?


Ella Bohlin du var ju så vuxen i din artikel om vänsterextremism som drabbat er i PK kartellen. Men hur resonerar du när detta drabbar dagligen emot Sverigedemokrater? Eller ljuger ni Pk-ister i ert dravvel om "lika rättigheter för alla". Nu sitter ni vid makten och ser dagligen hur vänsterextremister bryter emot lagar och förordningar emot demokratiskt valda representanter. Ska man behöva påminna dej om dina egna ord från artikeln som publicerades i Uppsala Nya Tidning den 22 november 2006? Javisst, det är ju aktuellt i allra högsta grad nu när det är problem för demokratiska partier att tex hålla ett RÅ möte i det Sverige som ni i PK-kartellen har skapat.


" Vänsterextrema attacker kan tysta den politiska debatten
Nu har det hänt igen: Den vänsterextrema ilskan går till attack mot det öppna samhället. Budskapet den här gången är "rör inte a-kassan". Kristdemokraternas partilokaler i Uppsala vandaliserades liksom moderaternas. Attackerna kan mycket väl få konsekvensen att den politiska debatten tystnar. Allt färre människor kommer att "ta risken" att lägga förslag eller göra sin röst hörd i samhällsdebatten på grund av rädsla.

Ordningsstörningar och våld av det slag som förekommit i Uppsala härom veckan och under den gångna valrörelsen utgör ett angrepp mot vår demokrati och mot det öppna samhället. Det är hög tid att säga ifrån.

Hot och våld mot politiker är i dag ett stort problem. Allt fler känner sig otrygga och överväger att lämna sina uppdrag. Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda genomförde under förra året en stor undersökning bland politiker. Den visar att tre av fyra riksdagsledamöter och nästan var tredje ledamot i kommun- och landstingsfullmäktige någon gång har varit utsatt.

Valrörelsen 2006 präglades av sabotage och attacker mot det öppna demokratiska samhället. Centerpartiets förslag om förändringar i arbetsrätten ledde till en rad attacker mot partiets lokaler över hela landet. I maj vandaliserades kristdemokraternas kansli i Hässleholm. Då tog Osynliga partiet på sig ansvaret. Man kan ana att de även ligger bakom denna aktion.

Auktoritära samhällen har historiskt sett kunnat realiseras genom brist på grundläggande demokratiska värden. Genom att kringskära yttrandefrihet och genom att skrämma människor med vad som väntar den som inte tycker som regimen, har envåldshärskare kunnat skapa sig en maktsfär svår att utmana. Våld har varit det dominerande verktyget för att behålla makten och hindra människor med andra åsikter från att bilda opinion. Exakt samma tillvägagångssätt använder vänsterextrema grupper som Osynliga partiet för att påverka och skaffa sig inflytande.

Det är dags att reagera. Kristdemokratiska ungdomsförbundet föreslår att polisen får mer resurser att bekämpa våldet som drabbar framför allt politiker men även det öppna samhället i stort. Det är ytterst en fråga om att värna demokratin.

Men enbart fler polisiära medel löser inte detta problem. Vårt samhälle måste baseras på en tydlig värdegrund som bygger på respekt, tolerans, jämlikhet och rätt till liv och egendom. Till skydd för detta är främst familjen men även skolan, där diskussionen kring demokratins överlägsenhet att bygga ett samhälle på måste hållas levande.
I en modern demokrati går dialog och diskussion före gatsten och krossat fönsterglas.

Ella Bohlin

ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet "

Så Ella...gör något åt detta nu då! Eller är det enbart attacker emot er PK som är problemet? Alla människors unika och okränkbara värde....Pyttsan vilket skitsnack!!

Det blir än mer patetiskt när man sen drar en paralell till Mona Sahlins installationstal:
"Allt kristdemokraterna är för, är det en bra princip att vara emot, tycker jag."
Japp Mona..vi vet var du står när det gäller vänsterextremister!

Att kleta fördomar är PK klubbens huvudsakliga syfte.

Att försöka kleta på fördomar och ettiketter är PK klubbens huvudsakliga syfte, detta märks i synnerhet via medias olustiga utspel emot Sverigedemokraterna och dess väljare. Man häver ur sej det ena efter det andra i sina smutskastningsförsök. Att försöka sätta en stämpel på SD sympatisörer med att dom är idioter och sinnesslöa är ett exempel, detta har man sett tidigare i historien, i synnerhet inom socialismen och deras förbundsförvanter under WW2...nämligen nazisterna. Nazisterna använde sig utav exakt samma metod när dom manipulerade folket i Tyskland.

"I en rapport från Göteborgs universitet noteras att sd:s väljargrupp är mera mansdominerad än övriga partiers väljare, har lägre utbildningsnivå och har färre väljare i storstäder. En stor del av partiets väljare har alltid bott på den ort där de nu bor, deras motstånd mot EU är kompakt, de är inte särskilt ­intresserade av politik och läser inte heller morgontidningar i samma utsträckning som genomsnittsväljaren. De vill fortsätta att leva som de alltid levat."

Detta är ett utdrag ifrån en PK artikel i Katrineholms-kuriren.
Patetiskt är det då dom i samma veva beklagar sej över att SD rönt stora framgångar i storstäder som Landskrona,Malmö,Helsingborg,Karlskrona,Norrköping och många många fler storstäder. Och vad vet dom om hur folket som röstat på Sd skulle vara kompakta i motståndet emot EU? jag är då inte det...däremot så är jag emot att folket inom EU har för lite att säja till om!
Och att Sverigedemokrater skulle vara mindre intresserade utav politik?? skrattretande då man ser en helt annan verision i medier när smutskastnings kartellen gör sina meningslösa artiklar. Nej att läsa morgontidningar tillhör det förgångna...idag har man internet och behöver inte dom DDR liknande PK tidningarna som får en till att må illa på morgonen, och en utebliven frukost. Däremot så är det med stor säkerhet en massa "röda" väljare som knappast är intresserade utav varken morgontidningar eller politik...endast våld emot demokratin och mötesfriheten är dessa vänsterextremisters dagliga uppgift. Kanske en undersökning på dessa losers hade varit mer givande?

Falska Moderater.


Det behövs inte mycket för att "chocka" en Moderat. Dom är väldigt lättchockade utav sej, detta med tanke på Michael Zands uttalande "Sverige har tagit emot för många invandrare på för kort tid och att bara en bråkdel som kommit hit har haft flyktingskäl". Man undrar om dessa i det "nya" arbetarpartiet egentligen har besökt områden som Rosengård med många flera liknande berikande ghetton? Nej knappast! Själva bor dessa "Nya Moderater" i fina villaområden eller dyra innerstads bostäder långt ifrån dom områden och folk dom vurmar ifrån. Men deras uttalanden om Zand låter så här:

" – Jag blev chockad som många andra. Vi ska inte stoppa folk utan se till att integrationen fungerar, säger Kicki Broberg. – Det var mycket olyckligt. Det han står för är inte vad jag tycker, säger Ann-Charlotte Westlund, som är ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Jag håller inte med honom och jag tycker det är konstigt att han profilerar sig i den här frågan eftersom han själv är invandrare, säger Hanne Jönsson. – De strider mot de grundläggande moderata värderingarna och jag vill tydligt ta avstånd från hans åsikter, säger Cecilia Resare. – Det är beklagligt att vi har en fullmäktigeledamot som i en sådan här fråga inte delar partiets uppfattning, säger Dag Hultefors. – Det som hände var olyckligt och det var dumt. Vi har en tydlig flyktingpolitik och den bygger på en öppenhet och ett ansvarstagande. Han ger uttryck för det motsatta, säger Carl-Johan Berthilsson, med flera tunga politiska uppdrag, bland annat ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i styrelsen för det kommunala bolaget Hem."

Verklighetsfrämmande hycklare? ja visst är dom det!
Jag finner det betydligt mer "chockande" att Moderaterna vill frita dessa sk "svenskar" som sitter fängslade i Somalia och andra ställen,detta med våld och militärinsater. Jag tänker då på förbundsordföranden Ulrik Frankes uttalanden:

"Sverige ska sluta med diplomatiska åtgärder och istället gripa till våld för att fritaga tex Dawit Isaak, som är sitter i fängelse i Eritrea. I den bästa av världar kan man tala förstånd med förtryckare och förbrytare. I den verkliga världen lyckas det inte alltid. Ibland krävs det militär styrka för att backa upp diplomatin. När svenska medborgares rättigheter kränks är det svenska statens uppgift att skydda dem. Om så krävs med våld. Det är statens raison d'être, dess allra mest grundläggande uppgift."

Tidigare har MUF:s ordförande Niklas Wykman hävdat att det är bättre att använda militära medel istället för biståndsinsatser och pläderat för ett svenskt militärt ingripande för att frige Dawit Isaak.

”Försvaret kan också värna om svenskars frihet på ett mer direkt sätt. Moderata ungdomsförbundet skulle exempelvis starkt stödja om Sverige satte ihop en insatsstyrka och fritog Dawit Isaak och andra svenska politiska fångar som sitter fängslade runtom i världen för att de vågat uttala sig mot en förtryckande regim.”

Med tanke på alla de som har dubbelt medborgarskap kommer det svenska insatsförsvaret få fullt upp med militära uppdrag. För närvarande sitter 184 "svenska medborgare" frihetsberövade – häktade eller i fängelse världen över. Tänker MUF föreslå att insatsstyrkorna ska frita även dom sk "Somaliasvenskarna" som sitter fängslade i Etiopien? För mej är detta mer "chockerande" än att göra som Zand, att våga stå för hur det ser ut i verklighetens Sverige...just med hans ord...

"Sverige har tagit emot för många invandrare på för kort tid och att bara en bråkdel som kommit hit har haft flyktingskäl"

fredag 27 april 2007

Sanningen om Peter Türschs (fd Sd) avhopp...inte den versionen som media gav!

Sanningen om Peter Türschs avhopp är uppenbart inte den samma som media använt. Han drog en ren lögn för egen vinnings skull, samtidigt så smutskastade han Sd i media. Undrar om dom tar upp vad som egentligen hände och anledningen till hans avhopp. Precis som jag trodde så var det endast pengar och inte idelogi som gällde för denne mediastolle. Kopierar in hela hans avgångsbrev från SD Perstorps hemsida:
" Som de flesta redan känner till så har Peter Türsch lämnat vårt parti. Orsakerna till detta som han anger i pressen stämmer som de flesta redan vet inte överens med verkligheten. Tyvärr så fortsätter Peters förtalskampanjer, därför så väljer vi på vår hemsida att publicera Peters ”utpressnings” och ”avskedsmejl”. Allt för att väljarna ska kunna få en korrekt bild utav den verkliga sanningen.

Edward Galia

Del 1 Utpressningen: Jag har idag pratat med försäkringskassan och dom sade att om jag fortsatte
politiskt så skulle dom skära ner min inkomst med ytterligare 25% dvs jag
får 50% ut av en heltidssjukskrivning.
Min tanke blir då följande. Antingen hoppar jag av hela skiten och får min
ersättning eller så får partiets lokalkassa återigen stödja mig.
Jag kommer isf att imorgon dag gå ner och anmäla mig som fullt arbetsför på
arbetsförmedlingen. Då kan ingen jävel säga något.
Men jag drabbas av 5 dgrs karens vilken jag vädjar till partiet att stå för.
Detta hade inte hänt om jag inte synts och hörts i media.
Det gör i allt för partikassans del 2720 kr.
Går inte detta måste jag avsäga mig uppdragen för Sd något jag inte vill
skall ske.
Broder!
Jag hoppas du förstår och respekterar min situation?

Del 2 avskedsmejlet: Vill med dessa enkla rader meddela att jag tänker hoppa av ifrån Sd samt
behålla mina resp platser i nämnder och styrelser som blivit mig tilldelade
och bli en sk politisk vilde. Kommer samtidigt att gå ut till pressen och
meddela dem om att ett nytt parti bildats i Perstorp.
Perstorps väl.
Jag är ledsen över detta men när jag nu offrar (t) all min personliga
ekonomi för att ha suttit för Sd så hoppas jag du förstår att jag inte kan
mera? Detta har inget med dig och mig att göra utan är på det rent
ekonomiska planet. Jag lovar att försöka sköta det på ett snyggt sätt och
att inte tillfoga Sd någon skada. Känner bara att jag inte orkar mer och det
får faktiskt partiet respektera. Dessutom har jag förstått visavi debatter
på hd.se att jag har åsikter som partiet inte delar och som är för mig som
person viktiga. Därför tar jag min Mats ur skolan och önskar er framgent all
lycka!
Dom motioner som är skrivna av mig kommer att byta partibeteckning till PV
om det är möjligt. Annars kommer jag att dra tillbaks dom.

Med vänlig hälsning

Peter Türsch"

*************************************************************************************

Kommentar från: Peter SD Perstorp [Besökare]
Det är som dom säger där i Malmö. Dy er kingen!Det är klart som korvspad att man vill bort från Malmö. Har bott där med familj och barn i flera år och sett dess förvandling till ett näste av invandrargäng och maffiost beteendemönster.Flyttade till Perstorp och trivs bra. Jimmie får ursäkta men med den medvinden politiskt som vi har här tror jag att jag inte vill flytta till Sölvesborg.Sorry Jimmie!

Broderliga hälsningar

Peter Türsch

SD Perstorp
Permalänk 060825 @ 22:33
Källa
*************************************************************************************
Hur var det nu med att Sd var främlingsfientligt och det stämmer inte in på dej och din syn? var det inte så du sa i media? förklara då ditt inlägg...se ovan!

Jimmie åkesson om dagens publicerade oponionsmätning


Realtid har frågat Jimmie om dagens publicerade oponionsundersökning...
"I dagens opinionsundersökning ligger ditt parti kvar på under 3 procent, den senaste tidens uppmärksamhet till trots. Är du besviken på att lyftet uteblev?"
Jimmie Åkesson..
"– Nej, i den mån debatterna i TV ger något genomslag så kommer det i kommande mätningar. En stor del av den senaste opinionsundersökningen gjordes ju före debatterna."
Blev ju även ett svar på fulbloggarens stolleriskrivningar om Sd Läs hela artikeln här

Hur ser man om det är PK-media? det är lätt...

Man ser ganska enkelt om det sitter en PK bakom en artikel i media...ska visa ett exempel här.

På Tv4 hemsida skriver man följande:

"Zand tycker att Sverige har tagit emot för många invandrare, och har flera gånger varit i kontakt med företrädare för Sverigedemokraterna. Han anser också, precis som SD, att dom invandrare som kommer till landet inte kan räknas som flyktningar.
Zand säger till Hallandsposten att han inte tänker lämna moderaterna, och moderaternas starke man, Carl Fredrik Graf, vet ännu inte om partiet tänker agera i frågan."

Ett tydligt exempel på hur man vill "vrida" sanningen till ett mer korrekt läge!
I verkligheten gick det till så här:

" Under den så kallade en-minuters-frågan intog Sverigedemokraten Andreas Vårstad talarstolen:
Högt ärade Michael Zand. Ni är ett föredöme för de folkvalda genom att stå för era egna åsikter angående invandrarfrågan. Min fråga till dig är: Varför vill du också ha minskad invandring? sade och frågade Vårstad (sd).
Få hade trott Zand skulle svara. Men det gjorde han genom att i praktiken läsa högt ur Sverigedemokraternas partiprogram, stycket om deras invandrarpolitik:
– Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel har varit flyktingar, sade Michael Zand bland annat."

Läs hela artikeln i Hallandsposten

torsdag 26 april 2007

Expo och Flamman är inte välkomna på (Sd)s RÅ.

En person ondgör sej på att Sd inte tänker släppa in Expo och Flamman på sitt RÅ. Men varför skulle dom göra det? Expo som är bildat utav en mordbrännare och hyser många kriminella, hyllar brott och våldsdåd emot Sverigedemokrater kan knappast tillföra något i demokratisk och objektivt för folket. Och Flamman som är djupt odemokratisk och en blaska för sina läsare som till huvudelen AFA anhängare samt hyllar revolution och extremistvåld emot demokratiska företrädare har självklart ingen plats hos några som står väldigt långt ifrån deras idelogi. Att dessa skulle gnälla om "pressfriheten" låter rent patetiskt, ta och Läs insändaren:

"Däremot visar inte sverigedemokraterna själva någon större respekt för en av våra andra friheter - pressfriheten - när man förvägrar representanter för tidningarna Expo och Flamman ackreditering att bevaka årsmötet. Det borde rendera en gemensam protest från Tidningsutgivarna och Journalistförbundet."

Karlskrona får ett dåligt rykte?

Socialdemokratiska oppositionsrådet Christina Mattisson och kommunisten Günter Dessin tror att Karlskrona får "dåligt rykte" och kan "få en stämpel" nu när Sd ska hålla sitt RÅ i staden. Tror inte att ryktet skulle bli mindre om man ransakade Socialdemokraternas och kommunisternas förflutna med baltutlämningar och rashygieni. Dessin säjer "Det kan ge intrycket att Sverigedemokraterna har sin högborg här i Karlskrona".Snarare uppfattas staden säkerligen som en "demokratins högborg" vill jag påstå. "Vi får naturligtvis acceptera att vi har Sverigedemokrater i fullmäktige" säjer Mattisson....

I Blt säjer Inga-Lena Fischer följande:

"
Tidningen Expos chefredaktör tycker synd om oss i Karlskrona. Det är inte alls synd om oss. Det här beslutet visar ju att det finns en rakryggad respekt för demokratin i den här kommunen, och det är väl något som vi kan vara stolta över. Dessutom ges ju tillfälle att diskutera och demonstrera, för den som vill det. Där måste man dock förutsätta att demonstrationerna sköts på ett snyggt sätt.....då är det särskilt viktigt att kritikerna sköter sig, att vi förmår leva upp till de demokratiska värden, som vi säger oss hylla.
Klarar vi inte det, ja, då kan man tycka synd om oss."

onsdag 25 april 2007

En bild som säjer enormt mycket

Tänk vad en bild och ett ord kan säja mycket!!

Sd håller Riksårsmöte i Karlskrona

Free Image hosting by ImageSnap

Efter att Sverigedemokraterna fått nej på flera håll i både Sverige och Danmark pga hot från vänsterextremister, har partiet nu lyckats hitta en lokal för sitt årsmöte. Det är Karlskrona kommun som hyr ut Sparresalen mellan18-20 maj. Enligt kulturchefen Ivan Wester har man, tillsammans med polisen, kommit fram till att man kommer att kunna garantera säkerheten.
DN
SvD

tisdag 24 april 2007

Polisanmäl Gringo!!

Tidningen Gringo vägrar låta Sd eller Sd väljare vara med på utbildningen som tidningen Gringo tillhandahåller.
(Hör här 6.25 in i diskussionen med Gringosen), dock ska dom som röstat på Sd tvingas att vara med och betala kalaset. JAG UPPMANAR FOLK ATT POLISANMÄLA DETTA DÅ DET BRYTER KLART EMOT SVENSK LAG, detta då det finansieras med skattemedel ur kommunkassorna!!!!

Dansk Tv bevittnade grov attack emot (Sd)s partiledare...svensk media tvingas berätta!

En vänsterextremist i sedvanlig vänsterpartistiskt ungdomsutstyrsel klantade till det för Svensk media i helgen. Samtidigt som Jimmie Åkesson blir intervjuad utav Dansk TV från TV-Avisen blir dom båda attackerade utav en vänsterextremist. Nu tvingas Svensk media skriva om detta då det var med på den rikstäckande statligt ägda TV kanalen. I Danmark har man insett att "Sverige är ingen demokrati i väst Europeisk anda". Och detta extrema tilltag gjorde inte synen på Sveriges sk demokrati något bättre i utländsk media. Tror med stor sannorlikhet att Sverige kommer bli kritiserade i Europakommisionen i kraftiga ordalag för sin soft-DDR politik.
Källa
DR 1
(Klicka på Se senaste eller Se tidligere udsendelser. Programmet sändes på söndagen klockan 21 i DR1 (tror jag). Samma program innehåller en hel del andra inslag, bland annat om valet i Frankrike och om ett våldsbrott. Inslaget om SD kommer en bit in i programmet.)

C.Lind (s) anser kommunbudgeten mindre viktig än kampen emot vågmästarpartiet (Sd)

Cecilia Lind som gjort sig känd för att betala Svenskhatarna Gringo (7500:- i timmen/30000 per undervisning a´ 4 timmar) utav skattemedlen från Eslövs kommuninnvånare,detta för att berätta om SDs historia, anser att kommunbudgeten är mindre viktig än hennes hat emot Sverigedemokraterna. Detta kungör hon på SVTs hemsida.

Hon säjer följande:

"Nu är det inte längre den kommunala budgeten som är kommunpolitikens viktigaste uppgift, utan att vägra kompromissa med Sverigedemokraterna. Annars blir det precis som i Danmark och det får bara inte hända här, säger Lind."

Så Eslövs borna får inrikta sej på att skola,åldingsvård och sjukvård får bli åsididosatta 3 år framåt, helt i enighet med hur Socialdemokraterna fungerar och deras politiska sk demokratiska syn. Nu vet vi sen tidigare att det är ingen skillnad på hur dessa agerar på det kommunala eller riksdags planet. Socialdemokraterna vill inte ha en utveckling som Danmark har med minskad arbetslöshet, gott om arbete, billiga varor i affärerna samt nästan fri medicin och en utav världens bästa sjuk- åldringsvård. Man vill absolut ej att folket ska få inneha makten samt en så fri demokrati där man respekterar mänskliga rättigheter och mötesfrihet. Nej dessa Socialdemokrater vill fortsätta och bibehålla sin softa DDR diktatur. Här nedan följer ett exempel på hur (s) respekterar demokrati och folkvalda, man vill inte att balansen ska rubbas ibland dom gamla etablerade brödrapartierna:

"När vi går in på ett sammanträde vet vi inte resultatet av mötet, utan det är upp till Sverigedemokraterna. Vänsterblocket i Eslöv har 23 mandat, alliansen 20. Så skulle de båda blocken inte komma överens är det alltid Sverigedemokraternas sex mandat som avgör...-Samtidigt tvingar det oss att arbeta på ett helt annat vis, framförallt att prata mycket mer med varandra än vad vi gjort tidigare."

Mediajournalister..säj nu sanningen om vad Essam El-Naggar sa om Sverigedemokraterna igår!!

Vem ljuger? Är det media som rapporterade i varenda tidning igår att Essam El-Naggar (fp) ville hjälpa Sverigedemokraterna med lokal? Eller är det Essam El-Naggar som har fått en avlusning utav partitoppen?

I dagens Bohuslänning skriver man följande om Essam El-Naggar och det påstådda samt uppmärksammade uttalandet igårdagens alla medier:

"Jag har aldrig föreslagit att folkpartiet ska hjälpa Sverigedemokraterna, säger Essam El-Naggar nu. I måndagstidningen citeras Essam El-Naggar så här: - Jag ska föreslå mina partikamrater i Stockholm att de ska hjälpa Sverigedemokraterna att hitta en lokal så att de kan hålla sitt årsmöte. Han förnekar att han sagt det.... - Varför hjälpa odemokratisk kultur som ligger långt ifrån oss? säger han nu."
Källa:Bohuslänningen... LÄS

Dock säjer han en annan sak i dagens Vlt om det hela. Så här låter det i den median:

"... problemet är att ingen hotellägare vågar ta emot Sverige­demokraterna på grund av risken att de svartklädda och maskerade stormtrupper, som brukar kalla sig antifascister...Detta är en skandal ur demokratisk synpunkt men inget som folkpartiet kan fixa. Fråga hellre vänsterpartiet som av tradition haft starka band till de svartklädda." Citat från Vlt
Källa: Vlt...Läs hela artikeln HÄR


Vem ska man tro på??
Sossarna besvikna på Mona Sahlin...man får vad man förtjänar!

***************************************************************************************

Vakna Mona Sahlin!
Var Mona Sahlin drogad under debatten mellan sverigedemokraterna och socialdemokraterna? Jag har väl aldrig sett något liknade av en företrädare för ett politiskt parti – Mona vakna! Debatten som visades i TV4 Kvällsöppet vanns solklart av sd, nästa gång det ska debatteras mellan sd och annat parti, skicka fram någon som kan debattera, Mona var/är rena katastrofen. Med Mona som ledare för sossarna har ”fallet” bara börjat för detta anrika parti.
***************************************************************************************
Det är tydligt att missnöjet med Mona Sahlin ibland Socialdemokraterna är stort. Detta kan man läsa ifrån insändarskribenten
Göran Lundgren i dagens Vlt. Men jag tror inte man ska vara besviken och anklaga endast Mona Sahlin, utan hon personifierar in facto hela dagens Socialdemokratiska politkerskara och den politiken dagens (s) för idag. Vad trodde ni? Välfärdspolitiken finns numera endast i teorin, folkhemmet är nermonterat till förmån för mångkultur och demokratur. Men det är faktiskt NI blåögda som borde vakna, ni som tror att (s) fortfarande är ett "arbetarnas parti". Klart att 25 år för Mona inom riksdagen inte räcker för att argumentera emot Jimmies enstaka år inom politiken, detta då (Sd)s partiledare belyser dagens Sverige samt dess problem, alltmedans Mona belyser hur bra invandringen är för Sverige samt hur berikade med moskeer, pizzerier, gängvåld vi blivit. Men att lägga skulden på Mona för att hon är helt urkass är nog fel, skulden bör ligga hos hela partiet samt deras 6 stödpartier med propagandaorganet "media" som kostar skattebetalarna 500 000 000:- om året i sk "presstöd".

Andra bloggar om: , , ,

måndag 23 april 2007

Ska vänsterextremistiskt våld mötas med våld för att skydda demokratiska rättigheter?

Ska vänsterextremisterna mötas med skyddsvåld för att skydda demokratiska rättigheter här i Sverige? Är detta det som måste till för att höja ribban så media och styrande politiker får upp ögonen för våldet emot Sverigedemokrater och hot mot lokaluthyrare? Jag har tidigare haft en hållning att våld emot politiska förespråkare och andra absolut inte får förekomma. Men när ett demokratiskt valt parti som har stöd utav ca 4% utav svenska befolkningen inte kan hålla ett RÅ utan hot och våld ifrån vänsterpartiet mfl sympatisörer, och när dessa skyddas utav dom styrande samtidigt som Nalin Pekgul hyllar detta våld, och utan att media reagerar emot demokratiförfallet. Ja då kan jag inte hålla fast vid min antivåldsinställning längre! Kan inte lag och ordning med ovilja ifrån politikerna och media, hållas i en upprätt ställning, då tror jag att skyddsvåld bör förekomma. Demokratiska rättigheter får aldrig brytas utan måste om det så behövs upprätthållas med alla medel, och då är skyddsvåld befogat i min mening att se på det hela. Vänsterpartiet påstår sig ha lämnat Proletariatets diktatur, men detta är en ren lögn om man ser på deras yngre väljarskara som oftast kallar sej för AFA mm. Man för i bakgrunden exakt den diktatur och revolutionsvålds fixerad tanke som man hade tidigare. I detta ingår:
*************************************************************************************

Det revolutionära proletariatets diktatur är styre vunnen och bevarad genom proletariatets bruk av våld mot bourgeoisien, ett styre som är oinskränkt av lagar.
De exploaterades stat måste fundamentalt skilja sig från en sådan stat; den måste vara en demokrati för de exploaterade, och ett sätt att slå ned exploatörerna; och nedslåendet av en klass innebär ojämlikhet för denna klass, dess exklluderande från "demokratin".
Proletariatet kan inte uppnå segern utan att bryta bourgeoisiens moststånd, utan att med våld slå ned dess motståndare, och där "motstånd slås ner", där finns ingen "frihet", där finns, naturligtvis ingen demokrati.
Och om ni exploatörer försöker erbjuda motstånd till vår proletära revolution ska vi hänsynslöst slå ner det; vi ska ta ifrån er alla rättigheter; mer än så, vi ska förvägra er bröd, för i vår proletära republik kommer exploatörerna inte att ha några rättigheter, de skall förmenas eld och vatten, för vi är uppriktiga socialister och inte socialister av Scheidemanns och Kautskys sort.Källa
*************************************************************************************
Fakta om Vänsterpartiet igenom historien:

"Tage Erlander på 50-talet uttalade fackföreningarnas roll som slagfält mot kommunisterna. 1950-talet blev rent allmänt en nedgång för SKP(Vänsterpartiet). 1951 blev Hilding Hagberg ny partiledare. Hagberg förde en utrikespolitik som präglades av lojalitiet mot Sovjetunionen, men ett närmande till socialdemokratin på det inrikespolitiska planet."

"Den sovjetledda inmarschen i landet och krossandet av försöket att demokratisera det kommunsitiska systemet i Tjeckolovakien...flera av den äldre generation öppet och högljutt försvarade den sovjetiska inmarschen (däribland den förre partiledaren Hilding Hagberg). Sovjet unionen och Lars Werner...Officiellt ville man betona sitt oberoende, men på ett något ambivalent sätt bibehölls och återupptogs de vänskapliga förbindelserna till broderpartier inom Sovjetunionens intressesfär och i synnerhet till Sovjetunionens kommunistiska parti. Dessa förbindelser odlades fram till Sovjetunionens fall."

"Efter realsocialismens och kommunismens sammanbrott i Östeuropa strök partiet kommunismen ur partinamnet och partiprogrammet."

"I februari 2003 avgick .. Gudrun Schyman efter en uppmärksammad skattetvist (fiffel)...valdes Lars Ohly, som själv kallade sig kommunist, till partiledare."
Källa
Känt är det även att Vänsterpartiet låg bakom Baltutlämningen utav Balter till Sovjet...dessa mördades senare utav vänsterpartiets systerparti i diktaturen Sovjet.
Läs om AFA

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Krönika i Kvällsposten..se och lär Rosengårdsfolk!

Läste en mycket bra krönika i Kvällsposten. Vill verkligen belysa denna då den tar upp lite exempel på hur Rosengårdsfolket kan lära sej veta hut och respekt i deras "nya" land. Om man är kolonisatör här i Sverige bör man kanske lära sig lite om hur vi Svenskar agerar. Vi gnäller inte "vi har inget att göra" och ömkar oss själva som värsta lipsillar. Hur urbefolkningen löser sina problem räknas uppenbarligen som "främlingsfientligt" utav medier och samtliga riksdagspartier samt deras politiker ute i kommunerna. Åtminstone om det är Sverigedemokrater som yttrar något.
Läs hela krönikan HÄR

Kurdo baksi säjer så här om Gringo!

I Gringo är svensken – eller för att vara exakt: den svenske mannen – det mest förhatliga som finns.
Det tycks som om det i gringosarnas värld är statushöjande att håna svenskar.
AFTONBLADET


Gringos Zanyar Adami kräver 30 000 skattekronor för en halv-dag!

Svensk-hatande vänstertidningen Gringo, som är känd för att motverka all Svensk kultur,historia samt alla som har missnöje emot intergrationspolitikens misslyckande, kräver 30000 :- för att ge en halv-dagsutbildning (timlön 7500:-) i hur man debatterar med Sverigedemokraterna.
Några kommuner som nappat på denna Svenskhats utbildning är Eslöv,Växjö och Södertälje. Cecilia Lind (s) i Eslöv hälsar Gringos Zanyar Adami varmt välkommen och tycker det är givande med denna utbildning. Hon anser denna 30 000 kronors haldagsutbildning så givande att dessa pengar är en bra investering istället för att dom går till den usla åldringsvården, skolan och annat i kommunen.

Kommunalrådet i Växjö Bo Frank (m) säger att han gjort efterforskningar som visar att det är enskilda politiker (vänsterfolk) som sagt att det finns behov av en utbildning av nämnda slag, inte Växjö kommun som organisation.

- Det är upp till de politiska partierna att delta om de vill. Men jag tänker inte gå någon kurs, säger han och fortsätter:
- Min uppfattning är att det är fel att använda skattepengar till att lära ut hur man ska diskutera med ett parti som redan är representerat i Växjös kommunfullmäktige.

KURDO BAKSI Journalist och författare, Stockholm. Har varit chefredaktör för Svartvitt med Expo. Han säjer följande om Gringo:
Det är olyckligt att tidningen Gringo etableras i Landskrona. Gringo skapar fördomar, främlingsrädsla och motarbetar integrationen, skriver journalisten och författaren Kurdo Baksi.
Jag håller faktiskt med politikerna i Landskrona.
Orsak: Gringo skapar fördomar, konflikter och främlingsrädsla i vårt land.
Läs hela artikeln med Kurdo Baksi där han avslöjar tidningen Gringos rasism emot etniska svenkar HÄR
Källa: Sydsvenskan, Smålandsposten,Aftonbladet
Andra bloggar om: , , , , ,

Sd nekad till att hyra Skånehuset!


Och vilket svepskäl sen då...


" Att Region Skåne normalt sett inte hyr ut salen på helgerna...att man endast hyr ut till organisationer....och att man inte kunde garantera säkerheten. MUF Skåne fick däremot hålla distriktsstämma där."

"Björn Söder förstår inte varför MUF Skåne fick hålla distriktsstämma i Skånehuset en helg i februari när sd fick nej, men regiondirektör Mats Welff försvarar sitt beslut. I och med att MUF höll en distriktsstämma för skånska deltagare anser han att det fanns en koppling till Region Skåne."

Oj...är inte detta diskriminering emot övriga svenskar????

"Polisen har gett oss indikationer på att det finns en hotbild i samband med fullmäktige, säger han."

Jaha..man börjar undra om Polisen agerar Politikpolis som i forna Öst-staterna? Hur f-n vore det om dom la resurser på det dom ska göra så Sd kan hålla sitt Riksårsmöte istället för att spendera pengar på att ringa runt till alla lokaluthyrare?? Förbannade Kling & Klang a la DDR & KGB-statspolis.

"Både Jerker Swanstein (m) och regionrådet Uno Aldegren (s) stöder Mats Welffs beslut och tycker att sverigedemokraterna kunde hyra någon annan lokal. - Vi bedriver inte sådan verksamhet i Region Skåne. Vi har inte uthyrning av lokaler. Då ska man ha en organisation för det, säger Uno Aldegren."

Där ser man...svågerpolitik??


"
Jerker Swanstein kommer att starta en utredning för att ta fram en policy för uthyrning, så att tjänstemännen har tydliga regler.."

Hur var det nu? hade dom inga regler...vad var det då dom hänvisade till från början?? Läs där uppe igen!

Björn Söder,Jimmie Åkesson och resten utav Partiledningen. Nu tycker jag det är på tiden att ni ifrågasätter om Polisen är så undermålig eller i dåligt skick så att dom inte kan garantera att sköta sitt jobb att försvara Demokratin!!!
Skriv på hemsidan..på SD-Kuriren...och alla sympatisörer..blogga och skriv överallt hur sketet Polisen är utrustad. Detta måste bero på att förra regeringen och nuvarande inte kan ge dom resurser. Sätt in i partiprogrammet att Poliskåren ska dubblas!!! För nu börjar det bli irriterande ordentligt.
Andra bloggar om: , , ,

Essam El-Naggar, vill hjälpa Sverigedemokraterna

Folkpartiets kommunalråd i Uddevalla, Essam El-Naggar, vill hjälpa Sverigedemokraterna att hitta en lokal för partiets årsmöte.

"
Essam El-Naggar framhåller att varje demokratiskt valt parti bör ha rätt att hålla sitt årsmöte någonstans.
– Jag ska föreslå mina partikamrater i Stockholm att de ska hjälpa Sverigedemokraterna att hitta en lokal. Jag tycker det är förfärligt att de inte kan hålla sitt årsmöte, säger Essam El-Naggar till Bohusläningen.
Han tänker framföra sin uppmaning till bland andra partisekreteraren Erik Ullenhag.
– Vad skulle hända om detta drabbade något av de andra partierna? Hela Sverige skulle resa sig upp, säger Essam El-Naggar."
Källa: TT

Nu kommer väl vänstertrash och andra stollar vråla i högan sky, och här får man väl idiotinlägg på bloggen. Men jag säjer så här...hellre invandrare med vett innaför pannbenet som hyllar mötesfrihet och demokrati än alla PK-fundamentalister och vänstertrash...Ja ja, visst är det för att ta en poäng till Fp..och peta Sd i ögat..är väl inte dum!!!

söndag 22 april 2007

Socialdemokrater, vad håller ni på med!??

På S-kvinnornas årskonferens som förlöpte utan besök utav vänsterextrema grupper, var Nalin Pekgul gästtalare. Hon förespråkade då hårdare tag emot flyktingar. Förslagen var att:

"Dom utlänska föräldrarna måste lära sig svenska"..."staten ska bestämma var flyktingarna ska bo".."Det går att sända fler till Norrland. Flyttar de inte till anvisad ort så ska deras ekonomiska bistånd dras in".

Ett annat uttalande som får åtminstone mej att höja på ögonbrynen är detta:

"Det går inte att sitta hemma med sin parabolantenn och titta på utländska nyheter. De vuxna måste se på svenska nyheter för att kunna lära sig det svenska språket."

Så man måste vara invandrare och Socialdemokrat för att få uttala sej legitimt på detta viset?? Är inte detta etnisk diskriminering så vet jag inte vad man ska kalla det! Tänk er in om en SVERIGEDEMOKRAT skulle uttalat sej exakt i samma termer!!!! Å herregud....vilken "Zlatan" det hade blivit!!

Nej gott folk, hon var på konferensen för att lära ut hur man värvar nya väljare, därför måste man nagga på Sverigedemokraternas politik. Man undrar vad den fundamentala SSUaren Martin Tunström anser om Nalins uttalanden? Fast när man är Sosse så är det helt Okej! Fy f....

Källa

Andra bloggar om: , , ,

Ortmark intervjuar Jimmie Åkesson (Sd) kl 21.30


Ikväll är det Ortmark på Axess TV som ska intervjua Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Temat för programmet är:

"Sveriges åttonde största politiska parti som finns i 141 av Sveriges kommunala församlingar heter Sverigedemokraterna. Partiet vill inte kallas främlingsfientligt, rasistiskt, högerextremt eller nazistiskt. Men vad är sanningen om Sverigedemokraterna? Partiledaren Jimmie Åkesson svarar i Ortmark på söndag kl. 21.30 i Axess"

Andra bloggar om: , , ,

SD-Kuriren

KÄLLA: Axess