fredag 2 november 2007

Rösta om flyktingmottagningen!

Sverigedemokraterna vill låta folket rösta om flyktingmottagningen i Åstorp. Men som på alla andra platser i Sveriges kommuner, så kommer detta säkerligen röstas ner utav samtliga andra partier med motiveringen att det är främlingsfientligt och rasistsikt ,om folket skulle få bestämma i ett demokratisk val som i flyktingfrågan.

Med andra ord så anser kommunpolitikerna i samtliga andra partier förutom SD det att Svenska folket är ett rasistsikt folk. Likaså brukar man hävda att detta bryter emot alla människors lika värde, samt bryter emot dom demokratiska reglerna, dock undrar jag som pro-SD hurvida man ser på ordet demokrati när inte folket får säga sitt i en så viktig fråga för dem? Och hur står det då till med alla människors lika värden enligt dom sk etablerade partierna samt deras PK-medier? Har inte infödda Svenskar några rättigheter i sitt egna land där dom betalar världens högsta skatt till världens största invandring per capita?
Hd
Hd2

Asyl i Schweiz?

Några SD:are har sökt asyl på Schweiziska ambassaden, i själva verket är detta säkerligen endast för att få upp ögonlocken på Svenska medier.

Till skillnad från Sverige är Schweiz en föredömlig demokrati där makteliten och den närstående grupper inte förföljer, tystar, misshandlar och avskedar oliktänkande”, sade Erik Almqvist (sd), fullmäktigeledamot från Lund, som anförde sd:arna igår.
I tjugo minuter fick Almqvist tala med den Schweiziske ambassadören. Almqvist hade med sig dokument som visar att Sverigedemokraterna utsätts för systematisk politisk förföljelse i dagens mångkulturella och korrekta Sverige. Vet inte om detta är rätt tillvägagångs sätt, men att hot och förföljelser samt misshandel mm, emot SD folk har uppmärksammats kan man läsa här i Sydsvenskan. Martyrskap kallar man det i medierna, men för att det ska finnas en martyr så måste det finnas en marttyrskapare, och dessa framgår klart i Sydsvenskan vilka dessa är.

En Svensk media som är i det närmaste att likna vid en fundamentalistisk socialist-blaska är Helagotlands tidning. Denna media som så ofta hyllar politiska attentat emot Sverigedemokrater eller som alltid anser att det är Svenska flickors fel att dom blir våldtagna osv.
Denna blaska som är väl isolerad ute på sin Ö, ifrån allt som kallas för mångkultur och deras negativa effekter på samhället
. Varför inte göra om hela Gotland till ett mångkulturellt paradis med moskeer i parti samt offentlig halalslakt på Visby torg så alla får ta del utav allt detta så berikande för Sverige? Riv ringmuren till förmån för moske byggande islamska herrar! Man ska inte komma och påstå att detta är fornlämningar eller naturskydds område ifrån tidningen helagotlands håll. För något sådant gäller inte i övriga landet. Idag så grävs Svenska gravar upp innan ens anhöriga har avlidit. Men i Järfälla planeras det än värre då man vill förstöra fornminnes gravar ifrån bronsåldern till fördel för en muslimsk gravplats. Nu är detta ingen engångsföreteelse utan samma situation ser vi i Malmö.

Nu tror jag knappast att alla Gotlänningar ställer sig bakom tidningen helagotland och deras kamp emot allt som är svenskt eller Sverigedemokratisk idelogi.
Och jag tror knappast dom vill bli mångkultursberikade med en moske i Visby tex. Men den berikade mångkulturen ska även ni bli berikade utav om tidningar och politiker får som dom vill. Och vill man inte detta så kan man ju alltid lägga sin röst på Sverigedemokraterna 2010. Men var vaksamma....SD är ju som sagt "martyrer"!

Det är förnedrande att lära sig Svenska språket

Det är förnedrande att behöva lära sig det Svenska språket anser kommunisten Sherko Karim.
-Det är förnedrande. Sverigedemokraterna har ett förnedrande synsätt på invandrare, det är inget nytt.


Sherko Karim anser att motionen inte passar in i 2000-talets Sverige.

- Det skapar allt mer en ”vi-och-dom-känsla”. Förslaget känns ganska vagt, anser Karim.

Jag tror snarare att denne Kommunist VILL ha ett VI och DOM genom att man vägrar lära sig Svenska när man ska kalla sig Svensk i Sverige! För mig så känns detta synnerligen främmande, som Svensk i 2000-talets Sverige! Dessutom är det en kränkande ton emot det Svenska folket och vårant språk.

måndag 29 oktober 2007

Töntiga och hycklande Sannfinländare

Personligen har jag aldrig haft något till övers för det Finska partiet Sannfinländarna. Partiet som sådant har ett genuint hat till allt som är Svenskt i Finland. Man vill helt enkelt utrota allt som kan ses eller uppfattas som Svenskt. Senaste utspelet ifrån detta Finländska hyckel parti, var i Jakobsstads tidning angående SD. Man säger där följande:

Samarbete med sverigedemokrater rann ut i sanden
Sannfinländarnas ungdomsorganisation ville samarbeta med det främlingsfientliga svenska partiet Sverigedemokraterna och det högerpopulistiska Danske folkeparti. De tre partierna försökte upprätta en nordisk paraplyorganisation och söka medlemskap i ungdomens nordiska råd. Men de andra partierna gav tummen ned, främst på grund av motståndet mot Sverigedemokraternas främlingsfientliga politik, rapporterar Rundradion.

Sedan fick de unga sannfinländarna en tillrättavisning av moderpartiets ledare Timo Soini, som på stående fot tog avstånd från samarbetsprojektet och sade till Rundradion att moderpartiet inte vill ha något att skaffa med Sverigedemokraterna.

Då meddelade också Sannfinländsk ungdoms ordförande Vesa-Matti Saarakkala organisationen nu avsäger sig allt samarbete med Sverigedemokraterna och Danske Folkeparti. (FNB)

Man undrar hur detta parti kan se SD som främlingsfientligt med tanke på detta:

Det finns alltså en slags fosterländsk hembygdsidentitet – och det är det som Sannfinländarna tycks ha fångat. Det är våra förorter – inga invandrare ska komma och tvinga oss att förändras oss och vår trygga omgivning. Det är också här de sociala problemen märks bäst. Det har Sannfinländarna också tagit fasta på. ”Pummit töihin” och ”Maassa maan tavalla - tai maasta ulos” tar fart i dessa invandrartäta förorter. Källa

Sannfinnar och andra finnar är ju rätt land och folk att säga något om främlingsfientliga Sverigedemokrater med tanke på deras ENORMA invandring i jämförelse med Sverige!
sydsvenskan
HD

SD fick inte medverka i UNR

(Från Newsdesk)
Nordiska Rådet sammanträder just nu i Oslo. Som en del av Nordiska Rådet träffas även de nordiska ungdomsförbunden i Oslo, i det så kallade "Ungdomens Nordiska Råd" (UNR).

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) har deltagit genom paraplyorganisationen "Ungdom för ett nordiskt Norden", som man bildat tillsammans med Sannfinländsk Ungdom och Dansk Folkpepartis Ungdomsförbund. Trots att SDU uppfyllt kraven för medlemskap enligt UNR:s arbetsordning, blev SDU:s delegat, Erik Almqvist, på söndagen av med sitt medlemskap och fick lämna mötet.


Paraplyorganisationen "Socialistisk Ungdom i Norden" argumenterade att det skulle "skada UNR:s legitimitet" ifall SDU fick delta.

Men det huvudsakliga argumentet till varför SDU inte skulle få delta, var att arbetsordningen skulle tolkas som att medlemmar måste vara både underställda ett parti som sitter i ett nationellt parlament och tillhöra en paraplyorganisation - inte antingen eller.

Svenska Ung Vänster och Danska Socialdemokraterna var de som hårdast anförde detta argument. Detta är den omtvistade paragrafen i arbetsordningen:

§ 3 Medlemmer

Medlemmene i UNR er de nasjonale ungdomspartiene til et parti som er representert i det nasjonale parlamentet, eller tilsvarende organ i selvstyreområdene, samt de nordiske partipolitiske paraplyorganisasjonene i Nordisk Råds medlemsland.


Om paragrafen ska tolkas så som UNR gjorde i fallet med Sverigedemokratisk Ungdom, så skulle det innebära att flera andra ungdomsförbund inte längre kan vara medlemmar, då de inte tillhör någon paraplyorganisation.

Så hur kom man runt detta? Hur kunde paragrafen tolkas på ett sätt för SDU och på ett annat sätt för övriga ungdomsförbund? Svaret är att man, rent formellt, aldrig tog ställning till hur paragrafen i sig ska tolkas. Istället tog man enbart ställning till huruvida SDU ska få vara medlemmar eller ej, utan att enas kring någon motivering.

Senare under dagen ändrades den omtvistade paragrafen.

Sverigedemokratisk Ungdom förvånas över den bristande demokratin i en så viktig institution som Nordiska Rådet. SDU:s förbundsordförande, Erik Almqvist, är på plats i Oslo och kommenterar:
- Årets UNR-session har antidiskriminering som tema och den norska definition av diskriminering som har diskuterats, omfattar även särbehandling utifrån politisk åskådning. Därför är det förstås mycket anmärkningsvärt att man samtidigt tolkar sin egen arbetsordning utefter vad som gynnar ens politiska intressen, och inte efter demokratisk och likabehandlande nordisk sed.

Läs mer om Erik A HÄR
sydsvenskan
HD
Andra bloggar om: , , , , , , ,

söndag 28 oktober 2007

Äckel!!

Finns det ingen hejt på hur sjuk i huvudet vissa äckel kan bli? Jag hoppas att man fortfarande får kritisera den sexuella avvikelsen pedofili i dagens Sverige?

I Göteborg så våldtog ett j-a äckel på 44år en liten tös på 8 år inatt. Dessa hade uppenbarligen varit på en och samma tillställning skriver man i Sydsvenskan. Att pedofiler är det värsta jag vet tänker jag inte hyckla med, kastrera dessa äckel och spärra in dom på livstid så att våra barn får en tryggare tillvaro. Förmodligen så kommer varenda Socialdemokrat och dom extremistiska vänsterpartisterna att skrika det ena efter det andra kvädningsordet emot mig nu, men mitt hat emot pedofiler är lika intakt som bly i sin sammansättning. Och jag kommer aldrig att ändra min inställning till liknande sexuella avvikelser!

Att barnens värde har låg prioritering kan man se i dagens olika medier. Att barnens rättigheter inskränks för sexuella läggningars tillfredsställelse är inget nytt, detta genomsyrar den politiska korrektheten i riksdagspartiernas kamratklubb. Moderaterna har sagt ja till homoäktenskap för att underlätta i eventuella adoptioner utav barn. Homos bästa går alltid före barnens bästa tycks chargongen vara inom 7-partiet i riksdagen. Endast Kristdemokraterna grymtar och vrider lite på sig i lite obekväm stil. personligen så skiter jag i om homos vill gifta sig, so what? Men jag är däremot fullständigt emot att det blir en förlängd arm där man ska adoptera ungar. Jag säger inte att bögar och lesbiska skulle vara sämre föräldrar, utan jag anser att barnen ska få ha rätten till en mamma och pappa! Kan någon säga att dom skulle föredraga 2 pappor eller 2 mammor istället för en mamma och pappa helt ärligt???
svd
D
Andra bloggar om: , , , , ,