lördag 24 februari 2007

Hur känns det att vara utanför gemenskapen för en sosse i Landskrona?


Landskrona är förmodligen en tidig bild utav hur Sverige kommer se ut om några år. Enorm brottslighet som följd utav en enorm invandrartäthet. Här vet vi också att folket vågade stå upp emot PK-medias och politikers smutskastningar,förtal och rena lögner om det enda Sverigevänliga partiet, Sverigedemokraterna. I Landskrona har man fått smaka på den utav riksdagen och medias så omtalade och för Sverige så positiva mångkulturen. Men nu föll inte detta i dom hedersvärda Landskronabornas smak, som gav SD mer än 22% i kommunalvalet. I Landskrona vet man hur sk "positivt" det är med mångkultur. Socialdemokrater som varit blinda för verkligheten får nu stå utanför finrummet och titta på när alliansen och Sverigedemokraterna rensar upp i det utav Sossar skapade misärsamhället. Tar och slänger in ett citat ifrån HD:

"Men någon majoritet har väl inte alliansen?
— Jo, men det finns så klart ett etablerat samarbete med sverigedemokraterna. De pratar ju inte med oss, de skickar oss bara ett papper. Med de andra pratar de och ger muntlig information."

Ja så beklagar sej Sossen Roy Wernberg i dagens media. Stackars han som ingen vill prata med eller ens kännas vid! Eller som han även själv nämner: Jag säger som Tomas Ledin, "man får gilla läget".

Luleå, Svenska mästare i 2 saker...hyckleri och Vänstermajoritet!

I Luleå så råder det ingen tvekan om hur falska vänsterprofeterna är!
Där har man byggt ett kulturcentrum med teater och annat för ett stort antal miljoner. Samtidigt så påstår man sej inte ha pengar eller bostäder till att kunna ta emot flyktingar!? Jag har inget emot deras invandrings politik, däremot så ställer jag mej undrande till hur Sossar tillsammans med Vänsterstalinister kan hyckla så mycket? I Luleå säjer man sej inte kunna ta emot invandrare/kolonisatörer, speciellt då dom inte vill ha getton som dom dras med i södra Sverige. Då ska folk veta att i Luleå så har man mycket god ekonomi i kommunen, mindre problem med arbetslöshet samt enorma miljon bidrag från EU. Detta samtidigt som man har endast ca 3000 utlandsfödda i kommunen(kommunen är STOR till ytan!). Utav Luleås invandrare så är stora delar utlandsfödda genom att dom är födda i Finland. Nej som sagt, i Luleå vill man inte ha utlänningar/kolonisatörer, men som "goda" sossar och vänsterpartister säjer man att vi ska ta emot dessa i Sverige i stora flockar...baaaara dom inte hamnar i Luleå...stackars fattiga och arbetslösa norrland...PYTTSAN!!

Citerar ifrån Norrbottens-kuriren:

"Asyl betyder fristad och Sverige har i dag en av den rika världens strängaste tolkningar av asylrätten. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR beviljades till exempel endast 1,2 procent av de sökande flyktingstatus i Sverige år 2004. För att få något att jämföra med kan man vända sig till Danmark, som mötts av hård internationell kritik för sin flyktingpolitik. Danskarna beviljade under samma period flyktingstatus fyra gånger oftare än Sverige.
Det hårda budskapet har blivit en del av dagspolitiken, sverigedemokraterna finns representerade i kommunalpolitiken över hela landet och på bästa sändningstid i TV sitter skånska pensionärer i Uppdrag granskning och kommenterar ett inslag om polisens arbete med hanteringen av beslagtaget gods genom att säga att det var konstigt - det var ju svenska poliser, inga "blattar" eller "balubas". Inte ens skjutjärnsreportern ställer följdfrågor."

Källa:http://www.kuriren.nu/%5CGEN_Utmatning_Kultur.asp?ArticleID=1445202

Själv undrar jag var dessa Norrbottningar har fått det att Danmark tar emot FYRA gånger mer utlänningar än Sverige ifrån???


fredag 23 februari 2007

Riksdags svammel!

Här följer några uttalanden från:

Riksdagens snabbprotokoll
2006/07:65
Torsdagen den 22 februari
Kl. 12:00 - 19:16

Förutom att vänstern anser Monarkin och dess arvsrätt vara odemokratisk så följer några intressanta uttalanden om bla folkomröstningar i invandringsfrågan.

MARIANNE BERG (v)

"Vänsterpartiet anser också att de nya invånarna i detta land som ännu inte har blivit svenska medborgare ska ha samma möjligheter att avlägga sina röster i folkomröstningar, i EU-parlamentsval och i riksdagsval som de har i kommunala val och landstingsval. Vi är övertygade om att det skulle innebära en ökad självkänsla, en ökad känsla av samhörighet och ett ökat valdeltagande bland dessa människor om de kände att de fick fullt förtroende att kunna påverka sin egen vardag genom att tillsätta eller avsätta representanter i dessa församlingar. "

MORGAN JOHANSSON (s)

"Den strikta proportionaliteten kan också ha sina sidor när det gäller andra demokratiska synsätt. Vi har i Skåne nu en vågmästarsituation med Sverigedemokraterna, vilket innebar att Miljöpartiet fick göra upp med de borgerliga partierna. Det innebar att ni fick köpa till exempel avgifter i barnsjukvården och gå med på höjda avgifter för kollektivtrafiken. Vem av era väljare hade trott att en miljöpartistisk valsedel skulle innebära höjda avgifter på barnsjukvården och kollektivtrafiken? Där finns också ett demokratiskt problem."

Ja vem hade trott att PK-partierna skulle bry sej mer om att förhindra Sverigedemokraterna än att bry sej om sin egna politik? Själv göra själv ha!!

MIKAEL JOHANSSON (mp)

"Om vi har vågmästare som inte tar ansvar, om vi nu har en sådan bedömning av partierna i Sveriges riksdag oavsett vilka de är i framtiden, finns det rimligtvis andra partier som det går att samarbeta med. Skåne är ett sådant exempel. Det händer olika saker på grund av inträde av andra partier som har en så kallad vågmästarroll."

MORGAN JOHANSSON (s)

"Vad jag är rädd för är att vi någon gång i framtiden – det behöver inte vara i en avlägsen framtid – hamnar i en situation där vi har ett vågmästarparti......Men det är inte säkert att man ska göra några förändringar. Om man ska göra förändringar är det i vart fall inte i motsatt riktning, det vill säga att splittra upp riksdagen ytterligare. Det har ställts en del krav på det, bland annat när det gäller riksdagsspärrarna."

ANNIE JOHANSSON (c)

"I byråkratins tecken avvaktar vi, precis som så många andra har sagt tidigare, Grundlagsutredningens arbete. På ett föredömligt sätt väljer vi att inte föregripa den nu arbetande utredningen, något som känns väldigt logiskt och också konstitutionellt korrekt. I går hade Grundlagsutredningen möte om det svenska valsystemet......partierna – ska bestämma vilka som slutligen ska representera medborgarna, inte medborgarna själva."

MORGAN JOHANSSON (s)

"Vi kommer att släppa loss krafter som jag inte är riktigt säker på att vi vet var de landar. Jag tror att om man skulle göra detta blir det en lagstiftning kring finansiering av partier och kandidater. Det blir den automatiska följden eftersom det måste regleras så att inte särintressen knyter upp enskilda politiker kring sig. "

ANNIE JOHANSSON (c)

"När jag hör de här motargumenten vill jag fråga Morgan Johansson: Vem är politiken till för? Är det för medborgarna eller är det för att upprätthålla partistrukturer? "

MAURICIO ROJAS (fp)

"Om man är konsekvent i den reform som föreslås skulle vi kunna ha utlänningar sittande i den här riksdagen. Rent teoretiskt skulle vi kunna välja en utlänning till statsminister. Det är en intressant tanke, men den är ännu oprövad......Är man medborgare är man medborgare, och då ska det inte finnas några diskriminerande regler. Dessutom är detta statsministerns angelägenhet, och vi borde inte ha kvar dessa formella regler som ett arv från det gamla systemet, där det krävdes inte bara medborgarskap utan också att man skulle vara född i Sverige.....Det är klart att den representativa demokratin är i stort behov av modernisering. Däremot tror jag inte att svaret på problemet är direktdemokrati.....Folkomröstningar tenderar att handla om speciella frågor där vi går till folket, men dessa frågor är en del av en helhet. En styrka med partisystemet och den representativa demokratin är att vi väljer en helhet – inte delar av något.....om 5 procent av väljarna i en kommun, ett landsting eller i riket vill ha en folkomröstning ska vi ha en så skulle vi på nolltid få folkomröstningar i nästan varenda kommun i Sverige och i riket om till exempel invandringsfrågan. Det måste hanteras. Jag vet inte om ni har tänkt på detta. Vill ni ha Sjöbofolkomröstningen från 1988 överallt? Det skulle bli konsekvensen. Vapnet att gå till folket och kringgå den representativa demokratins tröghet har mycket stora risker."

Tack för den Rojas!!

Rojas fortsätter:
"
Vi ska ha den här möjligheten för folket att gå direkt och säga vad det tycker i olika frågor, men sedan ska vi välja vilka frågor det ska vara....
Till exempel skulle Landskrona kommun och många andra få folkomröstningar om de ska ta emot flyktingar genom avtal med Migrationsverket, såsom man gjorde i Sjöbo. Det skulle direkt få den konsekvensen.
Om man tittar på Sverigedemokraternas kommunala röstantal fick det ungefär 6 procent. Det fick mindre till riksdagen, men om man tittar kommunalt har det ungefär 6–7 procent. De skulle kunna få fram en riksomfattande folkomröstning om invandringen som de skulle kunna formulera på många olika sätt. ...Sverigedemokraterna skulle till exempel kunna genomdrivna folkomröstningar nästan överallt. Jag frågar detta därför att det bland de teoretiker som finns bakom Sverigedemokraterna och andra finns en mycket väl utarbetad teori om att vi inte längre har någon demokrati. Vi har en ”demokratur”, som de kallar det, det vill säga en demokratisk diktatur där vi inte frågar folket om invandringen.....Sverigedemokraterna skulle till exempel kunna genomdrivna folkomröstningar nästan överallt. Jag frågar detta därför att det bland de teoretiker som finns bakom Sverigedemokraterna och andra finns en mycket väl utarbetad teori om att vi inte längre har någon demokrati. Vi har en ”demokratur”, som de kallar det, det vill säga en demokratisk diktatur där vi inte frågar folket om invandringen."

Och så här fortsatte det....undrar om det är så här dom säjer sej ta "ansvar" för landet och dess problem?