tisdag 15 januari 2008

Barn får räknas i pengar men inte invandrare!


Sverigedemokraternas motion om att alla barn upp till tre år skulle få gratis förskola 15 timmar i veckan får inte gehör från kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (m).

I svaret inför kommunstyrelsens sammanträde på torsdag vill hon att motionen avslås. Motiveringen är att det skulle kosta kommunen fyra miljoner kronor.
Dessa pengar finns inte avsatta.
Sd ville också sänka avgiftstaket för halvtidstaxan inom barnomsorgen för barn över tre år.
Partiet ville också införa vårdnadsbidrag med 3 000 alternativt 4 000 kronor ska betalas ut för barn upp till tre år.

måndag 14 januari 2008

En gång kommunist, alltid en kommunist- En del människor där ute tror att vänsterpartiet är en nykommunistisk rörelse för upprättande av Sovjetunionen, säger Lars Ohly.

En del människor?
Lars ohly är en rent röd lögnhalsig kommunist i Sovjetisk och Stalinistisk anda!
. .
Citat relaterade till Lars Ohly.

 • De socialistiska staterna utgör genom sin existens och sitt exempel ett bålverk för freden och socialismens sak i världen.
  • Lars Ohly i tal vid Kommunistisk ungdoms kongress 1983.
 • De socialistiska staterna har i motsats till de imperialistiska staterna ett objektivt intresse av freden. De socialistiska staterna tvingas att rusta för att inte riskera sin egen utplåning.
  • Lars Ohly i tal vid Kommunistisk ungdoms kongress 1983.
 • Vi förblindas inte och förvånas inte när vi ser att det socialistiska samhällsbygget är förknippat med problem. Vi har lärt oss att uppbygget av socialismen inte är någon tebjudning.
  • Lars Ohly i tal vid Kommunistisk ungdoms kongress 1983.
 • Marxism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp.
  • Artikel signerad Lars Ohly 1983.
 • ... att vi klart och tydligt markerar mot reformistiska och icke-leninistiska inslag och tendenser i ungdomsförbundet.
  • Artikel signerad Lars Ohly 1983.
 • Det finns kamrater inom vår rörelse som vill ifrågasätta Lenin och leninismen.
  • Artikel signerad Lars Ohly 1983.
 • När vi skriver om de socialistiska länderna i Röd Press bör vi inrikta oss på att avslöja borgarnas myter.... inte sprida dem vidare.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press, efter en kritisk artikel i samma tidning om förhållandena i DDR.
 • I ett samhälle där arbetarklassen har makten måste inte nödvändigtvis en utvidgning av de demokratiska fri- och rättigheterna gynna arbetarklassen.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.
 • Inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter kan användas i arbetarklassens intresse.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.
 • För mig är demokrati inte enbart demokratiska fri- och rättigheter i form av mötesfrihet, yttrandefrihet, strejkrätt m.m. Demokrati måste också innefatta avskaffandet av utsugningen och klassförtrycket. Med en mer fullständig syn på demokratin så blir det inte så enkelt längre att fördöma de socialistiska staterna som odemokratiska.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.
 • Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.
 • Det kan vara så att inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna är den enda möjligheten för arbetarklassen att slå vakt om den största demokratiska reformen vi känner till - avskaffandet av utsugningen och kapitalismen.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press.
 • Marxism-leninismen är vårt värdefullaste instrument när vi försöker nå en framgångslinje i vårt dagliga politiska arbete.
  • Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press.
 • Vi kommer aldrig att gå med på att detta begrepp stryks ur ungdomsförbundets program eller riktlinjer.
 • När upphörde de socialistiska staterna i Östeuropa att spela en positiv roll för den västeuropeiska arbetarklassen inställning till socialismen?
  • Fråga från Lars Ohly efter en ledare i Ny Dag som ifrågasätter de socialistiska staternas positiva roll.
 • ... i ett samhälle som vårt där kommunisterna framställs som odemokratiska, Sovjetunionen som en diktatur ...
 • Nej kamrater, Sverige är en imperialistisk stat. En liten men hungrig imperialistisk stat.
  • Lars Ohly i debatt vid VPK:s kongress 1987.
 • Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa.
  • Lars Ohly i Dagens Politik, 27 december 1996.
 • Vi är ett demokratiskt parti. Därför tycker jag inte det finns någon anledning att ha Lenin på väggen.
  • Lars Ohly i TV4, 17 september 1998.
 • Ingen i vänsterpartiet har Lenin som förebild.
  • Lars Ohly i Dagens Nyheter, 27 december 1998.
 • Jag står för en modern leninism baserad på klasskamp.
  • Lars Ohly intervjuad i tidskriften Renewal, vol. 7, nr. 2, våren 1999.
 • Kan ni citera mig eller någon annan vänsterpartist som en enda gång brustit i demokratisk trovärdighet?
  • Lars Ohly i Dagens Nyheter, 24 februari 2000.
 • Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck.
  • Lars Ohly i Aftonbladet, 27 maj 2000.
 • Jag är både kommunist och demokrat.
  • Lars Ohly i Aftonbladet, 13 december 2003.
 • Mitten i vänsterpartiet har alltid per definition varit där jag står.
  • Lars Ohly i Aftonbladet, 13 december 2003.
 • Jag har ett lik i garderoben. Jag var nämligen medlem i folkpartiets ungdomsförbund en gång i tiden. Det tycker jag är mycket svårare att försvara än att jag kallar mig kommunist.
  • Lars Ohly i Aftonbladet, 13 december 2003.
 • Nej, jag har funderat på det faktiskt. Ni får gräva på. Men jag tror inte ni kommer att hitta något.
  • Lars Ohly på frågan om han har några lik i garderoben.
  • Lars Ohly i Aftonbladet, 13 december 2003.
 • För mig så handlar det om att vara trogen de ideal jag har varit trogen ända sedan jag blev politiskt aktiv i vänstern på 70-talet.
  • Lars Ohly i Ekots lördagsintervju, Sveriges Radio P1, 24 januari 2004. [1]
 • Du får svårt att hitta att jag på något sätt arbetat för diktatur eller för den partiteori som på något sätt förminskar demokratin, tvärtom så tror jag att det är få som skulle kunna ifrågasätta mitt demokratiska engagemang, och i allt det som jag har gjort så har just det varit ledstjärnan. [...] Jag menar att jag har aldrig någonsin försvarat diktatur.
  • Lars Ohly i SVT:s Uppdrag granskning, oktober 2004.
 • Jag hörde till dem som inte fullt ut förstod sprängkraften i människors krav på förändringar och på att demokratiskt kunna kontrollera sin utveckling.
  • Lars Ohly i SVT:s Uppdrag granskning, oktober 2004.
 • Jag skulle välja Castro före Blair om han ställde upp i ett allmänt val, men det gör han ju inte.
  • Lars Ohly i SVT:s Gomorron Sverige, 30 maj 2006.
Till Aftonbladet sa denne Gulagdyrkare:

- Det var omöjligt att stå för ett begrepp som jag påstår är försvarbart, för att andra ville pådyvla mig åsikter som jag inte haft och inte har, säger han.
- Det här är ingen eftergift åt mina motståndare. Det är snarare respekt för mina vänner.
- Jag kommer inte att använda begreppet mer men jag är trogen mina ideal.

Andra om Lars Ohly
 • Hela hans grundinställning var ju helt annorlunda än den är idag, den var ju mera vänlig till ryssarna och Sovjet än vad min och majoriteten i partiledningen var [...] Vi var helt oense i de där frågorna.
  • Lars Werner, f.d. partiledare, i SVT:s Uppdrag granskning, oktober 2004.
 • I interna partidebatter så har han alltid lyckats hamna på den sidan som har kritiserat de i partiet som har ifrågasatt om de här länderna är demokratiska och överhuvudtaget socialistiska.
  • Lars Pettersson, f.d. politisk sekreterare åt Lars Werner, i SVT:s Uppdrag granskning, oktober 2004.
 • [Lars Ohly tillhörde] de gamla kommunisterna som inte alls ville att man skulle föra fram någon kritik gentemot de så kallade socialistiska staterna... Och Lars Ohly var ju också en av de som gick i bräschen då i slutet på 80-talet och början av 90-talet, för att man skulle lägga ned partiets tidning Ny Dag, som man tyckte var för frispråkig och kritiserade kommunismen för mycket. Lars Ohly sa faktiskt att den borde läggas ned för att den var "olydig mot partiet".
  • Margó Ingvardsson, f.d. partistyrelseledamot som lämnade vänsterpartiet 1991, i SVT:s Uppdrag granskning, oktober 2004.

  TV-programmet Uppdrag granskning visade att Ohly under sin tid som partisekreterare redigerat ett brev till en kirunasvensk, där han bland annat strök en formulering som bevisade kommunistpartiets skuld till att ha bidragit "till en falsk bild av Sovjetunionen". Dessutom, även om Ohlys version fortfarande innehöll frasen att många kirunasvenskar "blev oskyldiga offer för terrorn under Stalin", utelämnades där ordet "avrättning" (närmare bestämt preciseringen att "flera avrättades, andra försvann") som hade funnits i det första utkastet.
  Senare kommenterade han för Uppdrag granskning: "Den meningen borde ha varit med, jag vet inte varför den inte är det." (det framgår inte av reportaget vilken mening som avsågs)Lars_Ohly Den 30 oktober 2005 meddelade Ohly i SVT Agenda att han slutar kalla sig kommunist, även om han fortfarande säger sig förespråka kommunistisk samhällsordning enligt Karl Marx definition.

En mycket bra Sosse

Jag är den som ofta spottar ve på Socialdemokraterna och deras invandringspolitik, inget nytt på den fronten. Framförallt då jag är fd sosse och har en socialdemokratisk syn i mångt och mycket, med undantag för företagarpolitiken. Händer ofta att jag surfar in på olika sossars bloggar och nitar till dom ordentligt, oftast med resultatet att dom står där försvarslösa med sina påståenden i floskelform.

Men det finns mycket vettiga Socialdemokrater fortfarande än idag, trots att det är svårt att föreställa sig detta under Mona Sahlins ledarskap. En utav dessa bra sossar är Leif Haglund, och dennes blogg är väl värd besöket. Jag rekomenderar er att gå in och besöka Leif.
HD D svd

Sverige överlägset nordiska mästare....i invandring!