tisdag 15 januari 2008

Barn får räknas i pengar men inte invandrare!


Sverigedemokraternas motion om att alla barn upp till tre år skulle få gratis förskola 15 timmar i veckan får inte gehör från kommunstyrelsens ordförande Pia Almström (m).

I svaret inför kommunstyrelsens sammanträde på torsdag vill hon att motionen avslås. Motiveringen är att det skulle kosta kommunen fyra miljoner kronor.
Dessa pengar finns inte avsatta.
Sd ville också sänka avgiftstaket för halvtidstaxan inom barnomsorgen för barn över tre år.
Partiet ville också införa vårdnadsbidrag med 3 000 alternativt 4 000 kronor ska betalas ut för barn upp till tre år.